Արագ պատվեր

Էքսկավատորներ

Էքսկավատորի տեսակ

XE305D էքսկավատոր

XE305D էքսկավատոր

XR130E ՊՏՏՎՈՂ ՀՈՐԱՏՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ

XR130E ՊՏՏՎՈՂ ՀՈՐԱՏՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ

XR1600E ՊՏՏՎՈՂ ՀՈՐԱՏՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ

XR1600E ՊՏՏՎՈՂ ՀՈՐԱՏՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ

ET120 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿ

ET120 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿ

ET112 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿ

ET112 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿ

XE300UF Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE300UF Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE210WD Անվավոր էքսկավատոր

XE210WD Անվավոր էքսկավատոր

XE210WLL Անվավոր էքսկավատոր

XE210WLL Անվավոր էքսկավատոր

XE180WD Անվավոր էքսկավատոր

XE180WD Անվավոր էքսկավատոր

XE160WE Անվավոր էքսկավատոր

XE160WE Անվավոր էքսկավատոր

XE150WD Անվավոր էքսկավատոր

XE150WD Անվավոր էքսկավատոր

XE60WD Անվավոր էքսկավատոր

XE60WD Անվավոր էքսկավատոր

XE7000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (հետադարձ բահ)

XE7000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (հետադարձ բահ)

XE7000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թի)

XE7000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թի)

XE5600 Թրթուրավոր էքսկավատոր (հետադարձ բահ)

XE5600 Թրթուրավոր էքսկավատոր (հետադարձ բահ)

XE4000E Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թի)

XE4000E Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թի)

XE4000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թի)

XE4000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թի)

XE4000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (հետադարձ բահ)

XE4000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (հետադարձ բահ)

XE3000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (հետադարձ բահ)

XE3000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (հետադարձ բահ)

XE3000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թի)

XE3000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թի)

XE3000E Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE3000E Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE2000E Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թի)

XE2000E Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թի)

XE2000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թիակ)

XE2000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թիակ)

XE2000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (Հետադարձ բահ)

XE2000 Թրթուրավոր էքսկավատոր (Հետադարձ բահ)

XE1350 Թրթուրավոր էքսկավատո

XE1350 Թրթուրավոր էքսկավատո

XE1350E Թրթուրավոր էքսկավատո

XE1350E Թրթուրավոր էքսկավատո

XE1250 Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE1250 Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE1250 Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թիակ)

XE1250 Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թիակ)

XE1250D Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE1250D Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE950DA Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE950DA Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE900D Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE900D Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE800GA Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE800GA Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE7000E Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թիակ)

XE7000E Թրթուրավոր էքսկավատոր (ուղիղ թիակ)

XE800D Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE800D Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE750G Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE750G Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE700GK Թրթուրավոր էքսկավատոր

XE700GK Թրթուրավոր էքսկավատոր